www.universalbal.pl 

Świąteczny dar dla sierot w Afryce - Ozon Park
9-ty Grudnia 2018 roku


Zespół "Chłopaki z Maspet" w składzie:
Kris Burzyński: Leader, Vocal, Guit, Solo, Guit Bass,
Stanley Malinowski - Drums,
Stan Duchnowski -Vocal, Guit.Solo & Accord,
Lesław Kanik -Vocal, Bass Guit., Trumpet, Violin, Keyboard !!!

1.
2. Od lewej:
Konsul Gen.Rzeczp.Polski Maciej Gołubiewski z przyjaciółmi: Roma i Lesław Kanik / Canick van Bal count Hayewski !!! Multiinstrumentalist www.universalbal.pl
3.
4.
5.
6.