www.universalbal.pl 

North Port - Warm Mineral Spring
19 marzec 2019
The Old World Restaurant
Birth Day Party - solenizantka Władzia Mucha

1.
3.
North Port - Warm Mineral Spring 19 marzec 2019
Birth Day Party - solenizantka Władzia Mucha (z prawej), z przyjaciółk± Rom± Canick van Bal
4.
The Old World Restaurant
Birth Day Party for Władzia Mucha - 19 marzec 2019
North Port - Warm Mineral Spring
5.
  Trumpet call for Mariacki Tower
Multiinstrumentalist Lesławk Kanik / Les Canick van Bal
6.
Happy Birth Day Władzia !
100 lat ! ! !
7.
Solo trumpet - Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
8.
Ogiński Polonaise / Polonez Ogińskiego
Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
9.
Swing For Robee
Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
10.
Samba For Roma
Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
11.
  Czardas Mix / Wi±zanka czardaszy
Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
12.
Bird Song / ¦piew Słowika
Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
13.
Really Gipsy We Don't Have Today
Dzi¶ Prawdziwych Cyganów Już Nie Ma
Lesław Kanik / Les Canick van Bal - multiinstrumentalist
14.
Od prawej: solenizantka Władzia Mucha, Kinga i Janusz Czupta !
- robi± zdjęcia, nagrywaj±, bij± gromkie brawa ! ! !
15.
Kinga i Janusz Czupta - ciesz± się z przepięknej muzyki i imprezy ! ! !
16.
Od lewej: solenizantka Władzia Mucha, Ela G±siorski, Leszek i Roma oraz Marian G±siorski
- ciesz± się z przepięknej muzyki i udanej imprezy ! ! !
17.
 Od lewej: Władzia Mucha, Ela G±siorski, Roma i Marian G±siorski
18.
Od prawej: Władzia, Kinga i Janusz Czupta ! ! !